Yesus yang Lahir Adalah Kebenaran Sebenarnya

Pesta Sto Yohanes, Rasul & Penulis Injil
Senin, 27 Desember 2021

1Yohanes 1: 1-4; Yohanes 20: 2-8

Yesus lahir menjadi manusia dan bagi manusia. Dia adalah kebenaran yang tidak tidak dapat diragukan. Rasul Yohanes menulis tentang kebenaran Yesus ini sebagai berikut:.Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan kami raba dengan tangan kami, yakni Firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu” (1Yoh 1).

Bersama rasul-rasul lain, rasul Yohanes yang pestanya hari ini adalah saksi mata kehidupan Yesus. Mereka tidak hanya mendengar tentang Yesus, tetapi melihat-Nya dengan mata dan meraba-Nya dengan tangan dan menyaksikan-Nya dengan kehidupan mereka.

Kebenaran Sejati

Itulah kebenaran yang tidak bohong dan tidak dapat dibohongi. Dengan demikian, kehidupan Yesus bukan hasil rekayasa pikiran manusia. Dia bukan cerita dongeng hasil imaginasi atau kayalan manusia, tetapi Yesus yang lahir benar-benar nyata dan hadir. DIA benar-benar ada dan hidup.

Sebab itu dalam kesatuan iman dengan Yesus, kita tidak boleh menyebarkan hoax dan kebohongan. Kita tidak boleh menjadi penipu yang memproduksi kepalsuan dalam hidup. Hoax dan kebohongan, penipuan dan kepalsuan bukanlah kehidupan dan tidak akan membawa kehidupan. Sebaliknya, hoax dan kebohongan, penipuan dan kepalsuan membawa kehancuran dan kematian bagi manusia.

Yesus yang lahir adalah Firman Hidup yang membawa kehidupan karena DIA adalah Unum Verum dan Verum Unicum. DIA adalah Satu Kebenaran dan Kebenaran Satu-satunya yang menyebabkab kehidupan. “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup” (Yoh 14: 6).

Yesus adalah Jalan menuju kebenaran dan kehidupan. DIA adalah Kebenaran yang menunjuk jalan kepada kehidupan. DIA pulalah kehidupan yang benar bagi siapa pun dan bagi apa pun. Di luar DIA manusia sesat dan menyesatkan.

Siapa mengejar kebenaran .. akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan” (Ams 21: 21). Sungguh, “di jalan kebenaran terdapat hidup” (Ams 12: 28). Yesus adalah kebenaran yang membawa kehidupan yang terhormat dan terpuji.

Maka marilah dengan kelahiran Yesus kita tidak hanya menjadi orang yang benar, tetapi juga menyaksikan dan mewartakan kebenaran tentang kelahiran Yesus yang membawa kehidupan dan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada-Nya.

Doaku dan berkat Tuhan
Mgr Hubertus Leteng

Dapatkan update breaking news dan berita pilihan kami dengan mengikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel 

error: Sorry Bro, Anda Terekam CCTV